ترسناک: زن در مرکز بریزبن به گردن چاقو خورد


یک زن پس از اصابت چاقو به گردن در مرکز بریزبن به بیمارستان منتقل شد.

خدمه اورژانس حدود ساعت 13:30 روز شنبه به گوشه خیابان جورج و خیابان تربت فراخوانده شدند.

زنی با زخم گردن پیدا شد.

او به بیمارستان رویال بریزبن و زنان منتقل شد.

یک زن دیگر نیز بازداشت شد.

هنوز در راه است.

دیدگاهتان را بنویسید