شاه چارلز نقش منحصربه‌فرد رئیس Balmoral را بر عهده می‌گیرد که نشانه‌ای از بازگشت کامل او به قدرت است


پادشاه چارلز با تصاحب کسب و کاری که بر املاک Balmoral او نظارت می کند نشان داده است که پس از درمان سرطان به طور کامل به قدرت بازگشته است.

پادشاه به عنوان مسئول خلوتگاه سلطنتی در ارتفاعات و همچنین آپارتمان های لوکس در ادینبورگ نامگذاری شده است – اولین باری که یکی از اعضای خانواده سلطنتی رسماً این نقش را بر عهده می گیرد.

موقعیت جدید در شرکت درست زمانی تصمیم گرفت که او شروع به بازگشت به زندگی عمومی کرد و وظایف پس از درمان را انجام داد.

در اقدامی غیرمعمول، کینگ به عنوان فردی که کنترل قابل توجهی بر Canup Ltd در اسناد ثبت شده در خانه شرکت ها داشت، نام گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید