ترافیک پرث: ازدحام شدید پس از تصادف در بزرگراه رو به سمت جنوب قبل از کنارگذر بزرگ شرقی


تصادف در بزرگراه رو به سمت جنوب قبل از کنارگذر بزرگراه بزرگ شرقی، هازلمر، باعث ترافیک سنگین شده است.

ترافیک به کندی در حال حرکت است، مسیر راست مسدود شده است.

نیروهای اورژانس در محل حضور دارند و از رانندگان درخواست می شود احتیاط کنند.

اگر مایل به مشاهده این محتوا هستید، لطفا محتوای خود را تنظیم کنید .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از کوکی ها، به ما مراجعه کنید راهنمای کوکی.

دیدگاهتان را بنویسید