تعلیق آتش نشان به دلیل کودک آزاری


یک آتش نشان پس از اینکه ادعا می شود با مواد کودک آزاری پیدا شد، از خدمات آتش نشانی تاسمانی محروم شد.

سرویس آتش نشانی روز چهارشنبه گفت که این مرد 41 ساله اهل جنوب تاسمانی به حالت تعلیق درآمده است تا نتیجه محاکمه به پایان برسد.

این مرد به داشتن یا در اختیار داشتن مواد کودک آزاری به دست آمده از طریق سرویس حمل و نقل متهم شده است.

او در پی تحقیقاتی که توسط گروه ویژه بهره کشی از کودکان تاسمانی متشکل از پلیس تاسمانی و پلیس فدرال استرالیا انجام شد، دستگیر و متهم شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: “این خبر ناراحت کننده است و خدمات رفاهی در صورت نیاز به کارکنان و داوطلبان TFS ارائه می شود.”

او دوباره در 27 آگوست در دادگاه دادگستری هوبارت حاضر خواهد شد.

1800 RESPECT (1800 737 732)

خط کمک ملی تجاوز جنسی و جبران خسارت 1800 211 028

دیدگاهتان را بنویسید