دو جسد در نزدیکی صخره ها در ساحل نیو ساوت ولز پیدا شد


دو جسد در نزدیکی صخره ها در ساحل نیو ساوت ولز پس از جستجوی دریا پیدا شد.

مقامات هنوز بعدازظهر یکشنبه اجساد را شناسایی نکرده بودند زیرا عملیات بازیابی ادامه داشت.

خدمات اورژانس حدود ساعت 11:10 صبح روز یکشنبه در پاسخ به یک نگرانی رفاهی به ساحل لیتل بی در جنوب سیدنی فراخوانده شد.

پلیس قبل از اینکه ساعاتی بعد جسد دیگری پیدا شود، جسدی را در نزدیکی صخره ها پیدا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید